Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy

 Zarządzenie Nr RM.1.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-01-21 09:17:08 | Data modyfikacji: 2020-01-21 09:17:52.
 Zarządzenie Nr RM.2.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-01-23 10:52:59.
 Zarządzenie Nr RM.3.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-01-23 10:55:52.
 Zarządzenie Nr RM.4.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście i gminie Ożarów w 2020 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-04 13:38:23.
 Zarządzenie Nr RM.5.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na 2020 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-10 10:18:24.
 Zarządzenie Nr RM.6.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie: regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na 2020 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-10 14:25:00.
 Zarządzenie Nr RM.7.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na 2020 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-10 14:27:24 | Data modyfikacji: 2020-02-11 13:34:30.
 Zarządzenie Nr RM.9.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia do realizacji oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert przez STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE OLDBOYS OŻARÓW

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-10 13:10:30.
 Zarządzenie Nr RM.12.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 05 marca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia do realizacji oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert przez MIĘDZYZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY ALIT W OŻAROWIE.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-10 13:20:09 | Data modyfikacji: 2020-03-10 13:22:50.
 Zarządzenie Nr RM.13.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 09 marca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia do realizacji wyniku otwartego konkursu ofert dla zadania z zakresu "Upowszechnienie Kultury Fizycznej i Sportu na 2020 rok"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-10 13:31:13.
 Ogłoszenie nr RM.1.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 rok położonych na obszarze Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-17 08:24:33.
 Zarządzenie Nr RM.14.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-24 12:25:51 | Data modyfikacji: 2020-03-24 12:29:39.
 Zarządzenie Nr RM.15.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-24 12:28:15.
 Zarządzenie Nr RM.16.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-24 12:30:37.
 Zarządzenie Nr RM.17.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-24 12:32:51.
 Zarządzenie Nr RM.18.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-24 12:35:25.
 Zarządzenie Nr RM.20.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-04-01 10:26:48.
 Zarządzenie Nr RM.21.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-04-01 10:30:02.
 Zarządzenie Nr RM.22.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-04-02 12:21:05.
 Zarządzenie Nr RM.23.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie: ustalenia przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów, w roku szkolnym 2019/2020.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-04-06 12:03:23.
 Zarządzenie Nr RM.24.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 07 kwietnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie im. Witolda Gombrowicza za 2019 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-02 13:52:59 | Data modyfikacji: 2020-06-02 14:04:15.
 Zarządzenie Nr RM.25.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 07 kwietnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie im. Aleksandra Patkowskiego za 2019 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:03:14 | Data modyfikacji: 2020-06-02 14:03:52.
 Zarządzenie Nr RM.26.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 07 kwietnia 2020 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:08:34.
 Zarządzenie Nr RM.27.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 07 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:12:24.
 Zarządzenie Nr RM.28.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Ożarów prewencyjnych zasad postępowania, związanych ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-04-30 12:28:38 | Data modyfikacji: 2020-06-02 13:56:22.
 Zarządzenie Nr RM.29.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:14:49.
 Zarządzenie Nr RM.30.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia trzech przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:17:41 | Data modyfikacji: 2020-06-02 14:40:48.
 Zarządzenie Nr RM.31.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:19:40 | Data modyfikacji: 2020-06-02 14:40:22.
 Zarządzenie Nr RM.32.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie:

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:21:51.
 Zarządzenie Nr RM.33.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Ożarów prewencyjnych zasad postępowania, związanych ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-19 13:39:55.
 Zarządzenie Nr RM.34.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:24:12.
 Zarządzenie Nr RM.35.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:31:50.
 Zarządzenie Nr RM.36.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 01 czerwca 2020 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:33:04.
 Zarządzenie Nr RM.37.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 01 czerwca 2020 roku w sprawie: w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie realizacji usług opiekuńczych i asystenckich poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych i wsparć integracyjnych dla uczestników projektu pn. SENIOR NA PLUS, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:36:36.
 Zarządzenie Nr RM.38.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 01 czerwca 2020 roku w sprawie: wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Ożarów dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-15 13:47:09 | Data modyfikacji: 2020-06-15 13:59:10.
 Zarządzenie Nr RM.39.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-18 09:07:47 | Data modyfikacji: 2020-06-18 09:18:10.
 Zarządzenie Nr RM.40.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-17 11:52:44.
 Zarządzenie Nr RM.41.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie: wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-19 14:23:21.
 Zarządzenie Nr RM.42.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie: wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-19 14:25:25.
 Zarządzenie Nr RM.44.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-07-02 08:32:34 | Data modyfikacji: 2020-07-02 08:36:59.
  Zarządzenie Nr RM.45.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-05 07:40:52.
 Zarządzenie Nr RM.46.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-05 07:43:41.
 Zarządzenie Nr RM.47.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-06 10:35:00.
 Zarządzenie Nr RM.49.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów uzupełniających do organów sołectw na terenie gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-05 07:36:57.
 Zarządzenie Nr RM.53.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-09-03 09:52:23.
 Zarządzenie Nr RM.54.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: wskazania osób do Zespołu Zadaniowego, którego celem jest opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-12-14 09:17:26.
 Zarządzenie Nr RM.55.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 15 września 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-12-14 09:19:25.
 Zarządzenie Nr RM.56.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-12-14 09:21:08.
 Zarządzenie Nr RM.57.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 października 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-12-14 09:22:44.
 Zarządzenie Nr RM.58.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-12-14 09:28:35.
 Zarządzenie Nr RM.59.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ożarów dotyczących projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ożarów na lata 2021-2027.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-12-14 09:31:59.
 Zarządzenie Nr RM.60.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-12-14 09:33:45.
 Zarządzenie Nr RM.62.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-12-14 09:36:59.
 Zarządzenie Nr RM.65.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-12-14 09:40:45.
 Zarządzenie Nr RM.66.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-12-14 09:43:15.
 Zarządzenie Nr RM.67.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-12-14 09:45:41.
 Zarządzenie Nr RM.68.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu za najem świetlic środowiskowych profilaktycznych na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:33:53.
 Zarządzenie Nr RM.76.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na 2012 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-12-31 09:54:48.
 Zarządzenie Nr RM.71.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu za udostępnienie pomieszczeń pod działalność klubów seniora działających na terenie Gminy Ozarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2021-03-24 09:25:43.

Zobacz:
 Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy .  Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy . 
Data wprowadzenia: 2021-03-24 09:25:43
Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP