Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

 Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-07-06 12:56:36 | Data modyfikacji: 2020-07-06 12:57:57.
 Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2020-07-06 13:00:15.
 Adam Młodożeniec - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Adam Młodożeniec - Radny Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2020-07-06 09:54:26.
 Mariola Bańcer - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Mariola Bańcer - Radna Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2020-07-06 09:50:54 | Data modyfikacji: 2020-07-06 10:17:38.
 Danuta Bień - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Danuta Bień - Radna Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:00:46 | Data modyfikacji: 2020-07-06 10:17:57.
 Monika Buglewska - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Monika Buglewska - Radna Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:02:00.
 Tomasz Dzikowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Tomasz Dzikowski - Radny Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:03:25.
 Krzysztof Kita - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krzysztof Kita - Radny Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:05:00.
 Marta Kozieł - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marta Kozieł - Radna Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:06:09.
 Beata Kwiecińska - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Beata Kwiecińska - Radna Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:07:16.
 Bożena Małecka - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Bożena Małecka - Radna Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:08:28.
 Małgorzata Olaś - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Małgorzata Olaś - Radna Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:09:42.
 Elżbieta Osial - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Elżbieta Osial - Radna Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:10:51.
 Marcin Stańczyk - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Stańczyk - Radny Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:12:17.
 Jolanta Wąsik - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jolanta Wąsik - Radna Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:13:30.
 Krystyna Wieczorek - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Radna Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:15:16.
 Barbara Kasińska - kierownik Świetlicy Środowiskowej Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Barbara Kasińska - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Gminy Ożarów | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:12:50.
 Beata Dąbrowska - zastępca skarbnika Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Beata Dąbrowska - zastępca skarbnika Gminy Ożarów | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:15:34.
 Małgorzata Wójtowicz - z upoważnienia Skarbnika Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Małgorzata Wójtowicz - z upoważnienia Skarbnika Gminy Ożarów. | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:17:57.
 Stefania Dziedzic - skarbnik Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Stefania Dziedzic - skarbnik Gminy Ożarów | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:19:41.
 Paweł Rędziak - zastępca Burmistrza Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Paweł Rędziak - zastępca Burmistrza Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:22:10.
 Tomasz Sobieraj - sekretarz Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Tomasz Sobieraj - sekretarz Gminy Ożarów | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:24:36.
 Jolanta Banach - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jolanta Banach - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:27:25.
 Małgorzata Dębniak - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Małgorzata Dębniak - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:29:33.
 Kinga Trela - pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Kinga Trela - pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:31:26.
 Ewa Kopacz - starszy pracownik socjalny

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Ewa Kopacz - starszy pracownik socjalny | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:33:50.
 Zbigniew Mistrzyk - kierownik Krytej Pływalni "Neptun" w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Zbigniew Mistrzyk - kierownik Krytej Pływalni "Neptun" w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:36:43.
  Krzysztof Antoniewski - dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krzysztof Antoniewski - dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:38:49.
 Jarosław Pastuszka - prezes zarządu MPK Sp. z o.o. w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jarosław Pastuszka - prezes zarządu MPK Sp. z o.o. w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:42:38.
 Jolanta Sobczyk - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jolanta Sobczyk - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:46:19 | Data modyfikacji: 2020-12-01 11:36:19.
 Marian Sus - dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marian Sus - dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:48:44.
 Katarzyna Swacha - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Katarzyna Swacha - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:50:36.
 Jolanta Gołąb - dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jolanta Gołąb - dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:52:21.
 Mirosława Stolarczyk - dyrektor Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Mirosława Stolarczyk - dyrektor Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:54:09.
 Anna Kubala - dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowicach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kubala - dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowicach | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:55:42.
  Marzena Okręt - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marzena Okręt - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:57:14.
  Teresa Stec - dyrektor Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Teresa Stec - dyrektor Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:59:26.
 Barbara Safiańska - Radna Rady Miejskiej (początek kadencji)

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Barbara Safiańska - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2021-02-12 12:48:00.
Data wprowadzenia: 2021-02-12 12:48:00
Autor: Barbara Safiańska - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP