Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy

Zarządzenie Nr Or.I.1.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 24.01.2020 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-01-24 12:36:34.
 Zarządzenie Nr Or.I.2.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 24.01.2020 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej e celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-01-24 12:31:49.
 Zarządzenie Nr Or.I.3.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 03.02.2020 roku w sprawie: zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-05 07:59:21.
 Zarządzenie Nr Or.I.4.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 11.03.2020 roku w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Ożarów prewencyjnych zasad postępowania związanych ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadkami wystąpienia wirusa SARS-Co-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-12 11:04:35.
 Zarządzenie Nr Or.I.5.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 11.03.2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-18 11:13:35.
 Zarządzenie Nr Or.I.6.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 13.03.2020 roku w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w obsłudze interesantów w Urzędzie Miejskim w Ożarowie w związku z zastosowaniem prewencyjnych zasad postępowania związanych ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-16 13:06:26 | Data modyfikacji: 2020-03-18 11:15:00.
 Zarządzenie Nr Or.I.7.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 25.03.2020 roku w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Ożarów prewencyjnych zasad postępowania, związanych ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-25 11:13:19.
 Zarządzenie Nr Or.I.8.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 10.04.2020 roku w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Ożarów prewencyjnych zasad postępowania, związanych ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-04-10 09:19:49.
 Zarządzenie Nr Or.I.10.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 17.04.2020 roku w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Ożarów prewencyjnych zasad postępowania, związanych ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-04-17 10:10:22 | Data modyfikacji: 2020-04-17 10:15:44.
 Zarządzenie Nr Or.I.11.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 27.04.2020 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania Zespołowi Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie sprzętu komputerowego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-05 12:21:00 | Data modyfikacji: 2020-10-12 07:19:49.
 Zarządzenie Nr Or.I.12.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 05.05.2020 roku w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Ożarów prewencyjnych zasad postępowania, związanych ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-05 14:50:49.
 Zarządzenie Nr Or.I.13.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 19.05.2020 roku w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Ożarów prewencyjnych zasad postępowania, związanych ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-19 13:30:28.
 Zarządzenie Nr Or.I.14.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 29.05.2020 roku w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Ożarów prewencyjnych zasad postępowania, związanych ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-29 12:30:08.
 Zarządzenie Nr Or.I.15.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 29.05.2020 roku w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-05 13:40:26 | Data modyfikacji: 2020-06-05 13:44:41.
 Zarządzenie Nr Or.I.16.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 29.05.2020 roku w sprawie: określenia wzoru graficznego pism sporządzonych w Urzędzie miejskim w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-05 13:42:56.
 Zarządzenie Nr Or.I.17.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 03.06.2020 roku w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Ożarów prewencyjnych zasad postępowania, związanych ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-03 14:49:26 | Data modyfikacji: 2020-06-05 13:38:23.
 Zarządzenie Nr Or.I.18.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 03.06.2020 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym sprzętu komputerowego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-09-01 12:39:09.
 Zarządzenie Nr Or.I.19.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 12.06.2020 roku w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Ożarów prewencyjnych zasad postępowania, związanych ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-15 10:45:38.
 Zarządzenie Nr Or.I.20.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 19.06.2020 roku w sprawie: ustalenia wzorów: wniosku i rozliczenia kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia przewozu i opieki rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych, powierzenia wykonania transportu i sprawozdania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi oraz w przypadku przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-19 11:50:38.
 Zarządzenie Nr Or.I.22.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 25.06.2020 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-07-13 09:21:15.
 Zarządzenie Nr Or.I.23.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 13.07.2020 roku w sprawie:powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-07-13 09:28:29.
 Zarządzenie Nr Or.I.24.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 13.07.2020 roku w sprawie:powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-07-13 09:30:02.
 Zarządzenie Nr Or.I.25.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 16.07.2020 roku w sprawie: przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-03 10:11:56.
 Zarządzenie Nr Or.I.26.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 05.08.2020 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wyboru Przedstawicieli Pracowników Urzędu Miejskiego w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-10-12 09:11:38.
 Zarządzenie Nr Or.I.27.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 29.09.2020 roku w sprawie: powołania koordynatora ds. dostępności.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-10-12 09:15:30.
 Zarządzenie Nr Or.I.28.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 30.09.2020 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-12-04 11:24:53 | Data modyfikacji: 2020-12-04 11:30:48.
 Zarządzenie Nr Or.I.29.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 26.10.2020 roku w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Ożarów prewencyjnych zasad postępowania, związanych ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:19:42.
 Zarządzenie Nr Or.I.31.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 26.10.2020 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r. tj. w innym dniu niż niedziela.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-12-28 10:21:23 | Data modyfikacji: 2020-12-28 10:22:04.
 Zarządzenie nr Or.I.32.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ożarów prewencyjnych zasad postępowania, związanych ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadkami występowania wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-11-06 13:17:36 | Data modyfikacji: 2020-12-04 11:31:24.
 Zarządzenie Nr Or.I.33.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 27.11.2020 roku w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Ożarów prewencyjnych zasad postępowania, związanych ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadkami występowania wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-12-02 13:49:51 | Data modyfikacji: 2020-12-04 11:31:58.
 Zarządzenie Nr Or.I.34.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie: zasad wynagrodzenia dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2021-02-02 11:42:03.
 Zarządzenie Nr Or.I.35.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 31.12.2020 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr OR.I.11.2018 Burmistrza Ożarowa z dniem 28 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2021-02-02 11:45:52.
 Zarządzenie Nr Or.I.36.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 31.12.2020 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ożarowie nadanego Zarządzeniem Nr Or. I.15.2020 Burmistrza Ożarowa z 29 maja 2020 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2021-02-02 11:48:22 | Data modyfikacji: 2021-02-02 11:49:04.
 Zarządzenie Nr Or.I.40.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 31.12.2020 roku w sprawie: przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Ożarowie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego, środków czystości, posiłków regeneracyjnych dla pracowników pracujących na zewnątrz, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej oraz przydziału okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2021-02-02 11:17:37 | Data modyfikacji: 2021-02-02 11:18:04.

Zobacz:
 Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy .  Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy . 
Data wprowadzenia: 2021-02-02 11:17:37
Data modyfikacji: 2021-02-02 11:18:04
Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP